[vc_ch -features “]

[/ vc_column] [/ vc_row]
[td_block_ad_ad_ad – “] [/ vc_column] [/ vc_row]
[vc_col]] “Random_posts”]
[/ vc_column] [/ vc_row]

Thất bại thảm hại trong kinh doanh chỉ vì logo xấu...

Sau những chuỗi ngày dài mệt mài làm việc, tôi cũng có một buổi ngồi lại để đúc kết những nguyên nhân cơ bản...

Khởi nghiệp nông nghiệp: Cơ hội và thách thức của startup

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội và thị trường lớn cho nền nông nghiệp Việt. Nhiều startup trẻ đã mạnh...

Đóng gói lại doanh nghiệp

Võ Đắc Khôi (*) Ăn trưa với một doanh nhân trẻ làm nghề tư vấn, tôi học được một thuật ngữ mới trong kinh...
[/ vc_column] [/ vc_row]
[/ vc_column] [/ vc_row]]
[/ vc_column] [/ vc_row]
[/ vc_column] [/ vc_row]]
[/ vc_column] [/ vc_row]
[/ vc_column] [/ vc_row]